Consultancy

ECNN kan uw bedrijfsprocessen op het gebied van project- en onderhoudsengineering verbeteren. Zowel in de vorm van advies aan het management als door uw medewerkers te coachen.

Bovendien kan ECNN u ondersteunen op het gebied van explosieveiligheid, vaak ATEX genoemd. Wij kunnen de ATEX-zone classificatie uitvoeren, beoordelen of geplaatste (of nieuw te plaatsen) apparatuur voldoet aan de gestelde eisen voor de betreffende zones, het explosieveiligheidsdocument schrijven en u adviseren over de nodige acties.